Hướng dẫn điền tờ khai W-8BEN để nhận tiền MMO

0
818

Nhân dịp đăng ký tài khoản Affiliate cho 1 bên Hosting, họ yêu cầu mình điền Form W-8BEN và gửi lại qua mail. Tiện đây post luôn 1 bài hướng dẫn anh em mới bắt đầu làm MMO cách điền mẫu W-8BEN để nhận tiền.

Điền mẫu W8-BEN là việc cần thiết khi tham gia kiếm tiền từ các trang web, Công ty mà bạn đang làm việc có trụ sở tại Mỹ. Nếu không thực hiện bước này có thể bạn sẽ không nhận được thanh toán. Theo luật, tất cả các công ty có trụ sở tại Mỹ phải tuân thủ các quy định của IRS (Internal Revenue Service). Các quy định này bao gồm thu thập thông tin liên quan đến tình trạng thuế của bạn.

Form W8-BEN LÀ GÌ? Phân biệt W-8BEN với W–8BEN–E và W-9

IRS cung cấp những mẫu đơn này và được sử dụng bởi công ty bạn làm việc cùng trong việc thu nhập thông tin xác nhận và tình trạng thuế của bạn. Những thông tin bạn cung cấp sẽ được gửi trực tiếp tới công ty bạn làm việc cùng và không phải tới IRS.

Công ty đó cần thông tin này để biết bao nhiêu thuế (nếu có) được giảm từ thanh toán của bạn và để gửi mẫu đơn thuế liên quan tới IRS.

Tờ khai W-8BEN được sử dụng dành cho các khách hàng cần xác nhận tư cách người nước ngoài của Chủ sở hữu hưởng lợi cho mục đích báo cáo và khấu trừ thuế ở Hoa Kỳ (Dành cho Cá nhân). Khi chọn điền form W8-BEN nghĩa là bạn đã xác nhận bạn là cá nhân nhận tiền bên ngoài Hoa Kỳ. Mẫu W-8BEN được sử dụng cho người nước ngoài và tổ chức làm việc cho công ty Mỹ. IRS yêu cầu người nộp thuế không phải ở Mỹ hoàn thành mẫu đơn này để được miễn yêu cầu báo cáo thuế từ Mỹ.

W-8BEN Khác với mẫu W9 là mẫu được sử dụng cho người Mỹ và các tổ chức cung cấp thông tin về mã số thuế và giấy chứng nhận. Và khác với W8-BEN-E là mẫu dành cho doanh nghiệp nước ngoài bên ngoài Hoa Kỳ. 

Nếu bạn là công dân Việt Nam, bạn cũng không phải là doanh nghiệp thì bạn hãy chọn mẫu W-8BEN. 

Phần lớn công ty mà dân MMO Việt Nam tham gia kiếm tiền online phổ biến như CJ.com, Amazon Affiliate họ có các mục cho bạn chọn sẵn trên web của họ, bạn chỉ việc lựa chọn mẫu W-8BEN và điền các thông tin họ tên, địa chỉ vào rất đơn giản.

Nhưng một số công ty sẽ yêu cầu bạn phải gửi mail cho họ, bạn sẽ có thể bỡ ngỡ ở bước này. Đây là hướng dẫn dành cho bạn.

 Mẫu W-8BEN chuẩn: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

Part 1. Khai báo thông tin người thụ hưởng.


1. Họ tên đầy đủ của bạn.
2. Quốc tịch: Viet Nam
3. Địa chỉ thường trú của bạn
4. Địa chỉ nhận thư của bạn (nhập nếu khác với địa chỉ thường trú ở trên)
5. Mã số thuế hoặc số an sinh xã hội tại Mỹ : Để trống
6. Mã số thuế tại nước ngoài (được cấp bởi cơ quan thuế thường trú). Trường hợp bạn không có mã số thuế tại mục 6, vui lòng cung cấp thông tin ngày sinh tại mục 8
7. Số tham chiếu (nếu có)
8. Ngày tháng năm sinh của khách hàng theo định dạng MM-DD-YYYY (Tháng-Ngày-Năm)

Part 2: Kê khai đối tượng được miễn giảm thuê theo Hiệp định.
Chỉ khai báo phần thông tin này trong trường hợp khách hàng là công dân cư trú tại quốc gia mà
Mỹ có ký hiệp định thuế cho các khoản thanh toán chịu khẩu trừ thuế. Phần này bạn để trống.

Part 3: Xác nhận thông tin khai báo.
Bạn vui lòng đọc kỹ các thông tin cam kết và ký xác nhận đồng ý.

Sau đó hãy lưu lại file pdf này và gửi tới công ty mà bạn đang làm việc cùng họ !