Chia sẻ list website đăng ký VPS không cần credit card

0
168

Mò mẫm trên mạng admin VietMMO tổng hợp được list VPS.

Chia sẻ cùng các bạn.

Danh sách VPS Trial 2019 cung cấp dịch vụ Hosting Không cần thẻ tín dụng :

OpenHosting – https://east1.openhosting.com/accounts/trial/ ( 5 days free trial )
ElasticHosts – http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial ( 5 days free trial )
Cloud Sigma – http://cloudsigma.com/ ( 7 days free trial )
Desktone Hosting – http://www.desktone.com/free_trial ( 7 days free trial )
Eurobyte – http://eurobyte.ru/ ( 14 days free trial )
Microsoft Dynamics VPS Hosting – http://www.atum.com/ ( 15 days free trial )
CloudShare VPS Hosting – http://www.cloudshare.com/ ( 14 days free trial )
RSA Web VPS Hosting – http://www.rsaweb.co.za/cloud-servers-free-trial/ ( 7 days free trial )
Sublime IP Hosting – http://www.sublimeip.com/services/cloud/free-trial/ ( 5 days free trial )
Gandi Hosting – https://www.gandi.net/hosting/trial ( 7 days free trial )

Danh sách các VPS dùng thử miễn phí 2019 nhà cung cấp đòi hỏi phải có thẻ tín dụng:

​Windows Azure – http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/ ( 90 days free trial )
Amazon AWS EC2 – http://aws.amazon.com/ ( 1 year free trial )
Chunk Hosting – https://chunkhost.com/ ( 14 days free trial )
Tripple 8 – http://www.triple8.net/vps.htm ( 14 days free trial )
Zunicore Hosting – https://www.zunicore.com/ ( 14 days free trial )
RSAWEB Hosting – http://www.rsawebcloud.com/ ( 7 days free trial )
GoGrid Hosting – http://www.gogrid.com/ ($ 100 miễn phí khi bạn đăng ký dùng thử )
PhoenixNap Hosting – http://www.phoenixnap.com/secured-cloud/ (Trong vòng một tháng , 50 $ các khoản tín dụng khi bạn đăng ký dùng thử )
AirVM Hosting – https://airvm.cloudhostedservers.com/signup.php?trial=go
ServerLove Hosting – http://www.serverlove.com/free-trial/ ( 1 month free trial )
Atlantic Hosting – https://cloud.atlantic.net/index.php?page=newsignup ( 1 month free trial )
IBM Softlayer Hosting – http://www.softlayer.com/info/special-free-cloud ( 1 month free trial )
Google : https://cloud.google.com/ (Miễn phí đến 300$ sử dụng trong 365 ngày)

Danh sách VPS trả phí chất lượng nên dùng: