Chia sẻ list website đăng ký VPS không cần credit card

0
59

Mò mẫm trên mạng admin VietMMO tổng hợp được list VPS.

Chia sẻ cùng các bạn.

Danh sách VPS Trial 2019 cung cấp dịch vụ Hosting Không cần thẻ tín dụng :

OpenHosting – https://east1.openhosting.com/accounts/trial/ ( 5 days free trial )
ElasticHosts – http://www.elastichosts.com/cloud-hosting/free-trial ( 5 days free trial )
Cloud Sigma – http://cloudsigma.com/ ( 7 days free trial )
Desktone Hosting – http://www.desktone.com/free_trial ( 7 days free trial )
Eurobyte – http://eurobyte.ru/ ( 14 days free trial )
Microsoft Dynamics VPS Hosting – http://www.atum.com/ ( 15 days free trial )
CloudShare VPS Hosting – http://www.cloudshare.com/ ( 14 days free trial )
RSA Web VPS Hosting – http://www.rsaweb.co.za/cloud-servers-free-trial/ ( 7 days free trial )
Sublime IP Hosting – http://www.sublimeip.com/services/cloud/free-trial/ ( 5 days free trial )
Gandi Hosting – https://www.gandi.net/hosting/trial ( 7 days free trial )

Danh sách các VPS dùng thử miễn phí 2019 nhà cung cấp đòi hỏi phải có thẻ tín dụng:

​Windows Azure – http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/ ( 90 days free trial )
Amazon AWS EC2 – http://aws.amazon.com/ ( 1 year free trial )
Chunk Hosting – https://chunkhost.com/ ( 14 days free trial )
Tripple 8 – http://www.triple8.net/vps.htm ( 14 days free trial )
Zunicore Hosting – https://www.zunicore.com/ ( 14 days free trial )
RSAWEB Hosting – http://www.rsawebcloud.com/ ( 7 days free trial )
GoGrid Hosting – http://www.gogrid.com/ ($ 100 miễn phí khi bạn đăng ký dùng thử )
PhoenixNap Hosting – http://www.phoenixnap.com/secured-cloud/ (Trong vòng một tháng , 50 $ các khoản tín dụng khi bạn đăng ký dùng thử )
AirVM Hosting – https://airvm.cloudhostedservers.com/signup.php?trial=go
ServerLove Hosting – http://www.serverlove.com/free-trial/ ( 1 month free trial )
Atlantic Hosting – https://cloud.atlantic.net/index.php?page=newsignup ( 1 month free trial )
IBM Softlayer Hosting – http://www.softlayer.com/info/special-free-cloud ( 1 month free trial )
Google : https://cloud.google.com/ (Miễn phí đến 300$ sử dụng trong 365 ngày)

Danh sách VPS trả phí chất lượng nên dùng: